Copyright © Alle rechten voorbehouden. Gebruiksvoorwaarden | Privacybeleid
Home.Customer Focussed Management.GoudenOor erkenning.Over Vedas.
Klantwaarde verankert in alle geledingen. Medewerkers die feedback beschouwen als kans. Creativiteit stimuleren en mogelijkheden creëren. Goed zicht hebben op klantprestaties. Dat is een uitdaging voor vele organisaties.

Customer Focussed Management houdt in dat een organisatie kan sturen op basis van klantfeedback. Maar dit gaat niet vanzelf. Luisteren naar klanten is niet altijd eenvoudig en zeker niet vanzelfsprekend. Luisteren zonder vooroordeel. In staat zijn om hier iets mee te doen. Zoals de klant zijn verhaal kwijt wil kunnen, moet de medewerker er ook iets mee kunnen. Feedback kunnen ‘vangen’, maar tevens de organisatie in beweging kunnen zetten. Het management moet het goede voorbeeld geven. Ontvankelijk zijn, slecht nieuws als mogelijkheid zien. Mensen betrekken bij haar visie en doelstellingen.

In dit domein is veel te organiseren: ontwikkeling van vaardigheden van medewerkers, systemen die eenvoudig en toegankelijk zijn, processen die ruimte laten voor de eigen inschatting en rapportages die daadwerkelijk zichtbaar maken wat gerealiseerd is of aanzetten tot actie.

In Customer Focussed Management draait het juist daar om. Het betrekt de klant in al zijn facetten in de besturing van de organisatie.

Organisaties die het omgaan met feedback van klanten inrichten op basis van de GoudenOor standaard, ervaren een toename aan klantgerichtheid, klant loyaliteit, motivatie van medewerkers en gerealiseerde verbeteringen.

Customer Focussed Management creëert duurzame klantrelaties!
Van klantfrustratie naar klantrelatie