Copyright © Alle rechten voorbehouden. Gebruiksvoorwaarden | Privacybeleid
Home.Customer Focussed Management.GoudenOor erkenning.Over Vedas.
De GoudenOor standaard (voorheen: GoudenOor) is het model om het omgaan met klant feedback te organiseren. De Standaard sluit aan bij de opvatting dat feedback van klanten een wezenlijke impuls vormt voor organisaties om de relatie adequaat te managen en – waar nodig – producten en processen op basis daarvan te verbeteren.

Gebaseerd op de internationale richtlijn ISO10002, maar zodanig aangepast dat deze certificeerbaar is. De GoudenOor standaard neemt strategische resultaatgebieden als uitgangspunt:
1. Vertrouwen en reputatie,
2. Klantbehoud en meerwaarde,
3. Proces- en productontwikkeling, en
4. Verbonden medewerkers.

Naast deze resultaatgebieden benoemt de standaard succesfactoren die onmisbaar zijn voor een goed resultaat. In ieder gebied dient de organisatie haar prestaties zichtbaar te maken om te voldoen aan de erkenningscriteria. Vedas Quality Certification beoordeelt in hoeverre een organisatie in staat is om effectief met klantfeedback om te gaan. Wij doen dit vanuit de context van uw sector of branche en met uw organisatieambities als uitgangspunt. Essentieel is namelijk dat erkenning bijdraagt aan de doelstellingen van de organisatie!

Het GoudenOor erkenningsproces kent de volgende stappen:

1. Pre-audit (GoudenOor gecommitteerd)

Het doel van de pre-audit is het vaststellen van een 0-situatie. Deze 0-situatie wordt verkregen door te onderzoeken hoe effectief de organisatie om gaat met klantfeedback. In dit onderzoek wordt niet alleen naar de interne organisatie gekeken, maar eveneens naar de resultaten van klantonderzoeken.
Na afloop van de pre-audit krijgt de organisatie de status 'GoudenOor gecommitteerd'.

2. Review

De status 'GoudenOor gecommitteerd' is 18 maanden geldig. Een organisatie heeft dus standaard 18 maanden om te komen tot het niveau van erkenning. Deze periode kan eenmalig verlengd worden met 6 maanden indien de organisatie een review laat plaatsvinden. Zonder tijdige review of erkenningsaudit (zie hieronder) vervalt de status 'GoudenOor-gecommitteerd'.

3. Audit (GoudenOor erkenning)

De GoudenOor erkenning houdt in dat een organisatie effectief omgaat met klant feedback. De certificerende instelling beoordeelt dit op basis van onderzoek (audit). Bij een positief resultaat  geeft de audit teamleider een positief advies. Een erkenningscomité neemt op basis hiervan het besluit om tot erkenning over te gaan. Nadat een erkenningscomité de aanbeveling van het auditteam heeft bekrachtigd, zal de certificerende instelling de erkenning (het certificaat) verlenen. Het certificaat is drie jaar geldig, mits er jaarlijks een review plaatsvindt.

4. Uitvoering van reviews en re-audits

Reviews dienen om vast te stellen in welke mate een organisatie duurzaam blijft voldoen aan de GoudenOor standaard en waarde toevoegt aan haar erkenning. Hoewel klantorganisaties, wanneer er een review wordt uitgevoerd, niet hoeven te voldoen aan een hoger niveau van de standaard, moeten zij zich wel richten op continue verbeteren en op beantwoording van de vraag hoe de principes van de standaard bijdragen aan verbeteringen. Vóór de vervaldatum van het certificaat vindt er een re-audit plaats.
GoudenOor erkenning

Download

de GoudenOor standaard

gratis na registratie