Copyright © Certificatie in de Zorg. Alle rechten voorbehouden. Gebruiksvoorwaarden | Privacybeleid
Home.Over ons.Model Zorg & Welzijn.Contact.
De eerste keer…
Voor het eerst ‘op gaan’ voor certificatie is altijd spannend. Medewerkers voelen zich of ze weer examen moeten doen met soms ook de bijbehorende zenuwen. Gelukkig zijn onze auditoren ook mensen en hebben ze zelf vaak genoeg in dezelfde positie gezeten. Als medewerker van een zorginstelling of als adviseur weten ze wat het is om bevraagd te worden over je werk. Wij weten ook hoe belangrijk het is om medewerkers even over die zenuwen heen te helpen of even op weg te helpen.

Voor de eerste (certificatie) audit proberen we dan ook altijd voldoende ruimte in het programma te vinden om mensen even tot rust te laten komen. Ook vinden we het belangrijk dat medewerkers begrip hebben voor het referentiekader. Zodra medewerkers begrijpen wat de eisen zijn (en vooral ook waarom een eis belangrijk is), komen ze vaak met hele goede en creatieve ideeën.

Wanneer een organisatie voor het eerst op gaat, is het belangrijk dat het managementsysteem goed genoeg is opgezet om te kunnen functioneren. Dit lijkt een open deur, maar veel managementsystemen zullen in hun huidige opzet nooit goed functioneren, simpelweg omdat het te omvangrijk, verstikkend en normgericht is opgezet.

…zijn we er al klaar voor?
Natuurlijk wordt iedere organisatie op dezelfde manier beoordeeld en is het gekozen referentiekader (‘de norm’) altijd leidend voor deze beoordeling. Toch merken we dat het rust geeft wanneer je van tevoren weet waar op gelet zal worden.

Wij begrijpen heel goed dat je van een ‘jong’ kwaliteitssysteem iets anders mag verwachten dan van een kwaliteitssysteem dat al jaren functioneert. Ofwel: wij verwachten meer van een kwaliteit managementsysteem, naarmate de organisatie langer gecertificeerd is. En dan met name op gebied van continue verbeteren natuurlijk.

Wanneer een organisatie die voor het eerst ‘op gaat’, leggen we de volgende accenten (overigens bewust niet genummerd):
§
Klanten hebben inspraak (voor zover vereist) en er wordt naar hen geluisterd. Uit representatief onderzoek blijkt dat klanten tevreden zijn.
§
Betrokkenheid directie – een belangrijk basisingrediënt voor het welslagen van het managementsysteem. Graag horen we dus op welke wijze het management betrokken is bij ‘het project’ en hoe ze het kwaliteitssysteem vervolgens ‘op de agenda’ houdt.
§
Werking managementsysteem – prestatie indicatoren. We vinden het belangrijk dat de organisatie beschikt over goede managementinformatie. Wij beoordelen of de organisatie zicht heeft op de meest kritische processen en of ze voldoende meetbare doelstellingen heeft om zich op te richten. Medewerkers zijn bekend met wat de organisatie nastreeft (zorgvisie en doelstellingen).
§
Zorgdossiers in orde. Het zorgdossier moet een volledig beeld geven van wat is afgesproken met de cliënt (o.a. zorgovereenkomst, zorgplan, etc.) en wat de status van de zorg aan een cliënt is. Ook verwachten we de periodieke evaluaties (en evt. eindevaluatie) terug te kunnen lezen.
§
Basis documentatie in orde: de organisatie heeft leren werken met de afgesproken procedures. Medewerkers weten deze te vinden. Registraties zijn op gang gekomen (en hebben tenminste drie maanden historie) en worden gebruikt voor continue verbeteren.
§
Medewerkers zijn bevoegd en bekwaam om hun werkzaamheden te verrichten. Dit blijkt uit personeelsdossiers.
§
De organisatie leert van klachten, klantreacties en afwijkingen. Het verbeterproces is niet alleen gericht op bestrijding van het incident, maar kijkt steeds meer naar diepere oorzaken en structuren. Registraties zijn terug te vinden.
De eerste keer...           ...zijn we er al klaar voor?

Al gecertificeerd?

De eerste keer...

...zijn we er al klaar voor?

Norm interpretatie:

Wilt u het vooraf al zeker weten?

Onze kwaliteitsgaranties