Copyright © Certificatie in de Zorg. Alle rechten voorbehouden. Gebruiksvoorwaarden | Privacybeleid
Home.Over ons.Model Zorg & Welzijn.Contact.
We zien de wereld niet zoals ze is, we zien de wereld zoals we zijn.

Auditing is een vak. Organisaties zijn vaak zeer divers en doorgaans heeft de organisatie zelf al lang(er) over de meeste onderwerpen nagedacht. Vaak zijn ze er uit gekomen en soms lukt dat wat minder. Hoewel een auditor -uiteraard- is ingehuurd om te beoordelen in hoeverre de organisatie aan het referentiekader voldoet, is dat nu net niet waar de inspiratie vandaan komt. Wat ons betreft zijn er al voldoende Certificerende Instellingen te vinden die uitstekend kunnen vaststellen of je wel of niet aan die norm voldoet.

Wij zetten echter in op het resultaat voor onze klanten. Dat resultaat kan er alleen zijn, als de klant ten volle gemotiveerd en geïnspireerd is geraakt door de dialoog die op gang is gekomen. Als de organisatie niet kan wachten om met de gezamenlijke conclusies aan de slag te gaan, simpelweg omdat dit een volgende stap betekent in het realiseren van de zorgvisie en de doelstellingen voor de cliënt.

Een inspirerende auditor, wat ons betreft, is een auditor die zich volledig kan inleven in de wereld van de organisatie en haar cliënten. Die niet alleen ‘de normen’ als uitgangspunt neemt, maar vooral kijkt naar cliënt behoeften en naar hoe de organisatie hier in wil voorzien. Een auditor die het belang van haar klanten optimaal dient.

Inspirerende auditoren zijn inspirerend om wie ze zijn als mens: omdat ze de wereld open tegemoet treden en ruimte hebben voor de ervaringen, mening en visie van anderen, maar hier nadrukkelijk hun eigen kennis en ervaring aan kunnen verbinden. Het zijn mensen die goed luisteren naar andere mensen en deze vervolgens hun eigen spiegel voor houden. Die snel door hebben hoe mensen denken en de spiegel voor kunnen houden als het gaat om de (in)consistentie van hun gedrag.

Als gevolg hier van zetten audits organisaties weer even op scherp. Samen tot de ontdekking komen wat is gelukt en ook samen ervaren wat het betekent als het niet lukt. Vervolgens niet alleen maar praten over wat niet is gelukt, maar een aanzet geven om tot een gezamenlijke visie te komen over hoe het zou kunnen werken. Medewerkers betrekken en faciliteren, zodat positieve energie ontstaat om het toch met elkaar voor elkaar te krijgen.

Omdat Certificatie in de Zorg weet dat de sector snel ontwikkelt en ‘de zorg’ een breed en diep werkveld is, vinden wij het belangrijk dat auditoren en materie deskundigen zichzelf continue (door) ontwikkelen. Om die reden werkt Certificatie in de Zorg enkel met auditoren en materie deskundigen die -naast hun werk als auditor- in hun vakgebied actief zijn. Certificatie in de Zorg heeft dus geen auditoren ‘in dienst’. We hebben te vaak gezien dat auditoren afbranden doordat ze enkel aan het auditen (en reizen!) zijn en onvoldoende bij kunnen blijven in hun vakgebied. Uiteraard zorgen wij ervoor dat alle auditoren bekwaam zijn met onze werkwijzen en zo uniform mogelijk organisaties beoordelen.

(lead) Auditor of materie deskundige?
Wij maken in ons werkveld een onderscheid tussen (lead) auditoren en materie deskundigen.
De lead auditor is een gekwalificeerd auditor die het onderzoek leidt, bevindingen interpreteert en weegt. De auditor is een gekwalificeerd auditor. Auditoren en (lead) auditoren kunnen een diverse achtergrond hebben, doch dienen altijd gekwalificeerd te zijn voor de sector waar ze onderzoeken uitvoeren. Certificatie in de Zorg hanteert het uitgangspunt dat mensen met een andere achtergrond juist van grote toegevoegde waarde kunnen zijn, mits goed ingewerkt en bekend met de te onderzoeken sector.

Een materie deskundige hoeft geen gekwalificeerd auditor te zijn, maar is als materie-deskundige aan het auditteam toegevoegd. Een materie deskundige mag alleen onder toezicht van een gekwalificeerd (lead) auditor opereren. Wanneer een materie deskundige gekwalificeerd auditor is, kan deze natuurlijk wel zelfstandig audits uitvoeren.

Wilt u zich aanmelden als (lead) auditor of materie deskundige? Klik dan hier.
Inspirende auditoren