Copyright © Certificatie in de Zorg. Alle rechten voorbehouden. Gebruiksvoorwaarden | Privacybeleid
Home.Over ons.Model Zorg & Welzijn.Contact.
Certificatie in de Zorg helpt zorginstellingen hun kwaliteit zichtbaar te maken. Niet door het certificaat centraal te stellen, maar door de kwaliteit van zorg en de kwaliteit van de organisatie centraal te stellen.

Hierbij maken we gebruik van een aantal nieuwe en vernieuwende uitgangspunten, die het makkelijker maken om meer waarde uit het kwaliteitssysteem en de certificering te halen.

Deze uitgangspunten zijn:
1.
Certificering draait om kwaliteit zichtbaar maken (en niet om certificaten)
2.
Kwaliteit zichtbaar maken vraagt een andere aanpak dan bij een conformiteitsaudit => Certificatie in de Zorg hanteert de aanpak van het waarderend auditen
3.
Kwaliteit = klantwaarde
4.
Normconformiteit ≠ kwaliteit => kwaliteit zit niet in een norm, normen geven richting en handvatten

Gesteund door de recente beleidswijzigingen van zorgkantoren en zorgverzekeraars stellen wij het zorgresultaat (klantwaarde!) centraal. Inzicht in klantwaarde zorgt ervoor dat uw organisatie zich kan richten op die factoren die een bewezen invloed hebben op het zorgresultaat. Niet afhankelijk van een gekozen referentiekader, maar uit gaan van de kracht van de organisatie.

We komen nog al eens managementsystemen tegen die ingericht zijn om te voldoen aan de norm…
Helaas is dit nauwelijks werkend te krijgen. In plaats van een document voor iedere normeis, gaat het om een werkend kwaliteit managementsysteem. Dit is dus niet alleen een kwaliteitssysteem (of zoals we vroeger zeiden: een kwaliteitszorgsysteem), maar tevens een managementsysteem. Een kwaliteit managementsysteem betekent niet een rij handboeken, maar het zichtbaar maken van prestaties.

De eisen van uw klanten (cliënten en financier en …) en de doelstellingen van de organisatie moeten immers leidend zijn bij de inrichting van het kwaliteit managementsysteem. Daarom hebben wij een eenvoudig en doeltreffend model ontwikkeld voor kwaliteit in Zorg & Welzijn, zie ook norminterpretatie.

Een goede auditor houdt organisaties de spiegel voor over de inrichting en werking van het KMS. Zijn de prestaties van de organisatie (ook voor haar klanten) inzichtelijk? Zijn keuzes bewust gemaakt? Heeft het management een volledig beeld van de uitvoering? Weten medewerkers wat van hen verwacht wordt en zijn zij in staat om aan deze verwachtingen te voldoen? Is de organisatie in staat om te leren en worden deze inzichten duurzaam verankerd in de processen?

Vanuit resultaatgebieden (b.v. organisatie en klantdoelstellingen) beredeneren welke factoren cruciaal zijn voor het bereiken van die doelstellingen leidt tot een praktische en ‘lean’ inrichting van het managementsysteem. Natuurlijk bevat deze inrichting ook het voldoen aan een aantal randvoorwaarden, doch hierbij ligt altijd een direct verband met de risico’s die het behalen van de doelstellingen in de weg (kunnen) staan.

Tijdens de audit leggen wij daarom de accenten op:
1. Aantoonbaar goede resultaten (prestaties) => beter worden (cure), kwaliteit van leven (care)
2. Deskundige en betrokken medewerkers => cruciaal voor hoe de cliënt de zorg ervaart
3. Cliënt gerichte, efficiënte processen => het gevoel dat overal aan gedacht is en betaalbare zorg
4. Zelfreinigend vermogen => een spiegel creëren en voorhouden
5. Is aan essentiële randvoorwaarden voldaan => o.a. cliëntveiligheid, systematisch werken

Het beleid van de overheid is dat cliënten moeten kunnen kiezen. Kiezen op kwaliteit. Ook voor uw financier (de zorgverzekeraar, het zorgkantoor of de gemeente) wordt die keuze meestal niet meer bepaald door wel of niet gecertificeerd zijn, certificering is verworden hiervoor slechts een basisvoorwaarde. De keuze wordt bepaald door de resultaten die u zichtbaar kunt maken. De financiering volgt de klant en deze financiering wordt steeds functioneler ingericht. Een certificaat geeft aan dat een organisatie bereid is om zich kritisch te laten beoordelen en zich continue ontwikkeld. Maar natuurlijk moet een certificaat ook staan voor een goede en zichtbare kwaliteit van dienstverlening!

Onze klanten waarderen deze visie, omdat deze veel beter aansluit op wat cliënten, financiers en medewerkers verwachten van een zorginstelling en omdat dit helpt het kwaliteit managementsysteem hier goed op aan te laten sluiten.
Onze visie

Onze visie

Onze werkwijze

Voor welke organisaties?

Onafhankelijkheid

&

Toezicht