Copyright © Certificatie in de Zorg. Alle rechten voorbehouden. Gebruiksvoorwaarden | Privacybeleid
Home.Over ons.Model Zorg & Welzijn.Contact.
Onderscheidend van alle andere certificerende instellingen is onze werkwijze. Wij hebben onze visie op auditen vertaald naar een methodiek waar onze auditoren op getraind zijn en waarmee al onze auditoren op pad gaan.

Onze auditoren zijn getraind om basale, essentiële en vitale vragen te stellen
Vernieuwing ontstaat vaak door weer even terug te gaan naar de basis. Waar doen we het voor? Wat willen we nu eigenlijk bereiken en waarom? Wat wil onze klanten? Hoe weten we nu of we dat bereiken? Hoe kunnen we dit aantonen (uw klanten willen dit namelijk ook graag bewezen hebben)?

Onze auditoren zijn getraind om creatieve vragen te stellen
Creatieve vragen zetten mensen soms even op het verkeerde been. Dagen uit om buiten de box te denken of even achter over te leunen. In de vertaling van ‘dromen’ naar werkelijkheid komen nieuwe ideeën tot stand die direct toepasbaar zijn.

De basis van onze werkwijze ligt in de manier waarop je met elkaar bepaalde resultaten probeert te bereiken. Vooraf de start proberen we helder te krijgen wat de organisatie met en voor haar klanten wil bereiken. Dit bepaalt tevens welke toegevoegde waarde het kwaliteit managementsysteem moet leveren voor de organisatie. Dit vormt vervolgens het uitgangspunt voor ons onderzoek. De uitkomst van het onderzoek moet zijn dat de organisatie feedback krijgt over waar de organisatie in staat is om gewenste uitkomsten te realiseren en waar dit nog beperkt is.

Onze auditoren zijn getraind om waarderend te auditen
Een andere belangrijk uitgangspunt is dat de geaudite medewerkers een positieve bijdrage kunnen leveren aan de organisatie. De sfeer tijdens de audit is van groot belang voor de openheid, de uitkomsten en het commitment van de organisatie om iets met die uitkomsten te gaan doen. Wij ervaren dat medewerkers bijzonder graag vertellen over hun werk en de dingen waar ze trots op zijn. Ruimte geven voor positieve ervaringen brengt het gesprek tevens langs gebieden waar mensen minder zeker over zijn. Samen onderzoeken waar kansen voor verbetering liggen, geeft dan ook bijzonder veel energie. Lees meer over waarderend auditen.

Vragen leggen de visie neer
Een audit is altijd een dialoog. Het zijn de vragen die wat los maken, zonder dat er een sfeer van ‘goed’ of ‘fout’ ontstaat. Audits moeten inspireren tot co-creatie, verbetering en vernieuwing. Maar vaak ook zijn audits een steun in de rug en motivatie om door te gaan zoals het gaat. Wat werkt dat werkt en het bijzonder prettig om dat door een objectieve externe partij bevestigd te krijgen.

Ook in onze rapportages geven wij graag terug wat een organisatie goed geregeld heeft. Waar ze trots op mogen zijn. Tijdens de audit hebben we dan ook niet alleen de kansen voor verbetering benoemd, maar heeft de dialoog vaak al geleid tot inzicht en visie over het te bereiken resultaat. Zonder op de stoel van de adviseur te gaan zitten, heeft de organisatie een beeld van wat er nog te bereiken is en vaak ook hoe de oplossing gevonden kan worden.
Onze werkwijze

Onze visie

Onze werkwijze

Voor welke organisaties?

Onafhankelijkheid

&

Toezicht