Copyright © Certificatie in de Zorg. Alle rechten voorbehouden. Gebruiksvoorwaarden | Privacybeleid
Home.Over ons.Model Zorg & Welzijn.Contact.
Auditen is een gevoelige bezigheid: iemand ‘bevragen’ over kwaliteit komt al snel dicht bij, zeker wanneer je ook bewijzen wilt zien. Mensen worden al gauw zenuwachtig en onzeker als niet duidelijk is waar de auditor naar ‘op zoek’ is. Waarderend auditen biedt uitkomst. Niet alleen om mensen zich meer op het gemak te laten voelen, maar vooral ook om meer diepgang te krijgen in de audit en verbondenheid te krijgen met de uitkomsten er van.

Een waarderend auditgesprek is in de eerste plaats een dialoog. Op basis van een gezamenlijk beeld over kwaliteit, is het makkelijker om beelden en ervaringen, maar ook twijfels, uit te wisselen. Een waarderende audit is een onderzoek naar kwaliteit. Dit houdt in dat niet de norm, maar de kwaliteit van de organisatie centraal staat. Door deze kwaliteit centraal te stellen ontstaat al snel een goed beeld van waar de organisatie haar kracht(en) heeft liggen. Deze kracht, en de voorbeelden van situaties waarin deze kracht goed tot uiting is gekomen, geeft een betrouwbaar beeld van het onderscheidend vermogen van een organisatie. Organisaties die in hun kracht zitten, presteren beter. Het gericht en bewust inzetten van de sterkten en capaciteiten heeft een enorm gunstige impact op de motivatie van medewerkers.

Met het waarderend auditen komen telkens twee aspecten aan bod:
1. Waarderen in de zin van ‘op prijs stellen’ van wat goed is.
2. Waarderen in de zin van ‘de waarde bepalen’ van wat aanwezig is.

Dit betekent dat met de verkregen informatie nog altijd beoordeeld wordt in hoeverre een organisatie in staat is haar doelen te bereiken en of de organisatie voldoet aan het gekozen referentiekader (indien certificering het doel van de audit is).

Meer weten over waarderend auditen? Bezoek onze pagina’s over waarderend audit trainingen.
Waarderend auditen

“You can't depend on your eyes when your imagination is out of focus.”

 

Mark Twain