Copyright © Certificatie in de Zorg. Alle rechten voorbehouden. Gebruiksvoorwaarden | Privacybeleid
Home.Over ons.Model Zorg & Welzijn.Contact.
Certificatie in de Zorg introduceert een nieuw universeel model voor kwaliteit in Zorg & Welzijn

De zorgsector is de afgelopen jaren volop bezig geweest haar activiteiten te laten certificeren. Hiervoor bestaan verschillende kwaliteitsnormen, waarvan ISO9001, NIAZ en de HKZ-normen de bekendste zijn. Certificatie in de Zorg heeft een universeel model ontwikkeld, waarin niet de norm maar de zorgvisie en de te bereiken resultaten centraal staan. Dit model is gratis beschikbaar via haar website: www.certificatieindezorg.nl

Iedere norm benadert het thema kwaliteit wat anders en heeft haar eigen uitgangspunten. Omdat de effectiviteit van een kwaliteit managementsysteem vooral afhangt van de manier waarop organisaties met de gekozen norm om gaan, heeft Certificatie in de Zorg een universeel kwaliteitsmodel ontwikkeld met een duidelijke toelichting. Hierin staat niet 'de norm' centraal, maar juist de manier waarop een zorginstelling in staat is haar zorgvisie te vertalen naar (toegevoegde)waarde voor haar cliënten. Cliënten hebben nu eenmaal andere verwachtingen van een ziekenhuis dan van een verzorgingshuis.

Dit "model voor kwaliteit in Zorg & Welzijn" geeft de werking van een kwaliteit managementsysteem weer. Door juist te redeneren vanuit de zorgvisie en de prestaties die een organisatie voor haar klanten wil bereiken, kunnen (zorg)organisaties een goede beoordeling maken in welke mate hun kwaliteitssysteem doelmatig ingericht is. Het model is gebaseerd op gangbare en bewezen kwaliteitsmodellen, maar is zo eenvoudig mogelijk gehouden. Hiermee is het zeer geschikt om ook binnen organisaties een goede dialoog te voeren over kwaliteit.

Zorginstellingen ervaren hun kwaliteit managementsysteem nogal eens als een papieren tijger, wat in de praktijk juist helemaal niet nodig blijkt te zijn. Samen met zorginstellingen organiseert Certificatie in de Zorg intervisiebijeenkomsten op basis van dit model. Deze bijeenkomsten zijn bedoeld om met elkaar inzicht te verkrijgen over de werking en effectiviteit van het eigen kwaliteit managementsysteem. Ze worden in samenwerking met meerdere zorginstellingen georganiseerd of kunnen, indien gewenst, op instellingsniveau gehouden worden.

Het model met toelichting is gratis op te vragen. Ook voor intervisie kunt u zich via deze website aanmelden.


Noot voor de redactie
In de zorgsector is certificering bijna gemeengoed geworden. Een kwaliteitscertificaat alleen is onvoldoende onderscheidend voor cliënten die hun keuze voor een zorgaanbieder moeten maken. Wat een zorgaanbieder uniek maakt zijn de zorgprestaties (b.v. hoe groot is de kans dat ik beter wordt) en de manier waarop deze prestaties bereikt worden. De zorgvisie van een zorgaanbieder legt de basis hier voor.

Het kwaliteitsmodel van Certificatie in de Zorg maakt duidelijk dat de vertaling van de zorgvisie naar klantwaarde (resultaten voor de klant) de essentie is van kwaliteit. In haar certificatieonderzoeken legt Certificatie in de Zorg de nadruk op de werking van het kwaliteit managementsysteem en op het zichtbaar maken van kwaliteit. Dit levert niet alleen cliënten, maar ook financiers waardevolle informatie op, zodat zij beter geïnformeerd hun keuze kunnen maken.
Nieuws