Copyright © Certificatie in de Zorg. Alle rechten voorbehouden. Gebruiksvoorwaarden | Privacybeleid
Home.Over ons.Model Zorg & Welzijn.Contact.
Certificatie
Certificatie in de Zorg heet u welkom! Deze site is eigendom van Certificatie in de Zorg en richt zich tot een Nederlands publiek. Het Nederlandse recht is van toepassing op deze Internet site. Dit privacybeleid informeert u over de wijze waarop informatie die u verstrekt via deze site wordt verzameld, gebruikt en doorgegeven. Wij adviseren u om de tekst van dit privacy beleid geheel te lezen voordat u informatie verstrekt via deze site.

Uw instemming
Door deze site te gebruiken verklaart u zich akkoord met de bepalingen van dit privacy beleid. Telkens als u informatie verstrekt via deze site stemt u in met het verzamelen, gebruik en vrijgeven van die informatie in overeenstemming met dit privacy beleid.

Actieve informatievergaring
Zoals veel web sites verzamelt deze site op actieve wijze informatie van bezoekers door bepaalde vragen te stellen en door bezoekers in de gelegenheid te stellen rechtstreeks met ons te communiceren via e-mail of enquêteformulieren. De aldus verstrekte informatie kan persoonsgebonden informatie bevatten (d.w.z. informatie die alleen op u te herleiden is zoals uw naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer, enz.). Wij gebruiken deze informatie slechts voor het aangegeven doel en voor onze eigen activiteiten. Deze gegevens worden niet door ons aan derden verstrekt.

Passieve informatievergaring
Wanneer u door een website navigeert, kan bepaalde informatie op passieve wijze worden verzameld (d.w.z. zonder dat informatie door uzelf op actieve wijze wordt verstrekt) door middel van diverse technologische hulpmiddelen zoals Internet Protocol-adressen, 'cookies', Internet labels en navigatiegegevens. Deze site maakt gebruik van Internet Protocol-adressen (IP-adres). Een IP-adres is een nummer dat aan uw computer toegewezen wordt door uw Internet Service Provider teneinde u toegang te verlenen tot het Internet. Algemeen wordt aanvaard dat een IP-adres geen persoonsgebonden informatie bevat omdat een IP-adres doorgaans dynamisch (het wijzigt telkens wanneer u een verbinding maakt met het Internet) en niet statisch (horend bij de computer van een bepaalde gebruiker) is. Wij maken gebruik van uw IP-adres om problemen met onze server te onderzoeken, om statistische informatie te verzamelen, om de snelste verbinding tussen uw computer en onze site te bepalen en om de site te beheren en te verbeteren.

Een cookie is een stuk informatie dat een website naar uw webbrowser stuurt om de site in de toekomst in staat te stellen bepaalde informatie en voorkeuren van eerdere bezoeken te herinneren. Session cookies zijn tijdelijke cookies die gewist worden zodra u uw webbrowser verlaat of uw computer uitzet. Session cookies worden gebruikt om het navigeren op web sites te verbeteren en om statistische informatie in te zamelen. Deze site gebruikt session cookies. Persistent cookies zijn blijvende cookies die op de harde schijf van uw computer worden opgeslagen en daar blijven tenzij u deze cookies uitwist. Blijvende cookies worden gebruikt met het oog op het opnieuw oproepen van eerder verstrekte informatie (zoals wachtwoorden), om te achterhalen welke onderdelen van de website bezoekers het meest waardevol vinden en het aanpassen van de website aan uw voorkeuren. Deze site gebruikt geen persistent cookies.

Navigatiegegevens (log files, server logs en clickstream data) worden gebruikt voor systeembeheer, om de inhoud van de site te verbeteren, voor marktonderzoek en om informatie aan de bezoeker te verstrekken. Deze site maakt gebruik van navigatiegegevens.

Gebruik en doorgifte van informatie
Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, kunnen wij de door u via deze site verstrekte informatie gebruiken om de inhoud van onze site te verbeteren, om de site aan uw voorkeuren aan te passen, om op uw verzoek informatie te verstrekken, voor onze marketing- en onderzoeksactiviteiten en voor de doeleinden die in dit privacy beleid worden vermeld. De door u verstrekte persoonsgegevens kunnen worden gecombineerd met informatie die op actieve wijze via deze site wordt ingezameld, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld op de plaats waar de informatie wordt ingezameld. Uw persoonsgegevens zullen door ons niet aan derden worden verstrekt. Door uw persoonsgegevens te verstrekken via deze site, stemt u in met de beschreven wijzen van doorgifte in overeenstemming met dit privacy beleid. Tenslotte kunnen wij op elke mogelijke wijze gebruik maken van alle niet-persoonsgebonden informatie die via deze site wordt ingezameld.

Beveiliging
We treffen alle redelijke maatregelen om het doorzenden van persoonsgegevens naar onze site te beschermen, alsook om deze informatie te beschermen tegen verlies, misbruik en ongeoorloofde toegang, verspreiding, verandering of vernietiging. Wij merken op dat handelingen over het Internet nooit 100 % veilig of storingsvrij zijn, inbegrepen het zenden van e-mails van en naar deze site. U dient zorgvuldig te bepalen welke informatie u naar ons zendt via e-mail.

Verbindingen naar andere web sites
Deze site kan verbindingen ('links') of verwijzingen naar andere websites bevatten. Wij merken op dat we geen controle uitoefenen over deze websites en dat ons privacy beleid niet van toepassing is op deze websites. Het is verstandig, telkens wanneer u een website bezoekt, het privacy beleid van de betreffende website te raadplegen.

Contact opnemen
Indien u een vraag of klacht heeft, dan kunt u contact met ons opnemen door gebruik te maken van de contact pagina.

Wijzigingen
Wij merken op dat ons privacybeleid onderhevig kan zijn aan wijzigingen. U vindt steeds de actuele tekst van ons privacy beleid op onze site. Wij raden u aan ons privacy beleid op regelmatige tijdstippen te consulteren, in het bijzonder voordat u persoonsgegevens via deze site overweegt te verstrekken.
Privacybeleid