Copyright © Certificatie in de Zorg. Alle rechten voorbehouden. Gebruiksvoorwaarden | Privacybeleid
Home.Over ons.Model Zorg & Welzijn.Contact.
De Certificatie in de Zorg is opgericht voor zorginstellingen, hun ketenpartners, opdrachtgevers en (politieke) omgeving. Van beleidsmakers tot en met uitvoering. Ook voor bedrijven, instellingen, organisaties en overheden die direct of indirect te maken hebben met de zorg voeren we projecten uit die te maken hebben met de kwaliteit van zorg en de kwaliteit van zorginstellingen. Wij richten ons dus specifiek op de zorgsector en het (publieke en maatschappelijke) speelveld dat daarmee verbonden is.

De auditoren van Certificatie in de Zorg komen dus niet alleen veelvuldig bij zorginstellingen over de vloer, maar juist ook bij zorgverzekeraars, (locale) overheden en belangenverenigingen. Op die manier zijn onze auditoren in staat om een wijde (en maatschappelijke) blik op uw organisatie te werpen.

Certificatie in de Zorg voert onderzoek uit naar en certificeert organisaties, processen, (zorg)ketens en medewerkers.

Onze klanten zijn veelal organisaties die al langer ervaring hebben met kwaliteitsmanagement, maar die op zoek zijn naar een volgend ontwikkelingsniveau. Van hun certificerende instelling verwachten ze dat die ‘mee groeit’ met het ontwikkelingsniveau van de organisatie. Dit vereist een visie op hoe het beter kan, maar soms ook begrip voor omstandigheden die dit in de weg lopen. Bijvoorbeeld bij bestuurlijke wisselingen, fusies of financiële uitdagingen. Hier gaat hierbij om de creativiteit die bij de te certificeren organisatie maar zeker ook bij de certificerende instelling aanwezig moet zijn om met beperkte middelen toch maximale kwaliteit en vooruitgang te bereiken.

Maar ook organisaties die voor de eerste keer ‘op gaan’ zijn we een geschikte partner. Wij vinden dat een managementsysteem de organisatie moet ondersteunen, ongeacht de ontwikkelingsfase waar deze zich in bevindt. Bij kleinere organisaties zijn andere zaken van belang dan bij grote. Ook hebben verschillende doelgroepen verschillende verwachtingen en kunnen regionale verschillen meespelen. Natuurlijk is ook het ambitieniveau (tot uiting gebracht in de zorgvisie en doelstellingen) zeer maatgevend voor ons onderzoek.
Wij ondersteunen ook uw organisatie graag met ons onderzoek en hanteren daarbij een groeimodel. Zie ook: de eerste keer…   …zijn we er klaar voor?
Voor welke organisaties

Onze visie

Onze werkwijze

Voor welke organisaties?

Onafhankelijkheid

&

Toezicht