Copyright © Certificatie in de Zorg. Alle rechten voorbehouden. Gebruiksvoorwaarden | Privacybeleid
Home.Over ons.Model Zorg & Welzijn.Contact.
Kwaliteit, dat ben je zelf: het is de eigen motivatie, gedrevenheid en vakbekwaamheid die maakt welke kwaliteit je levert. Het opstellen van normen op zich leidt niet tot kwaliteit. Normen als leidraad willen nemen en willen streven naar continue verbetering helpt om kwaliteit te verbeteren.

Kwaliteit benaderen vanuit “shared values” ofwel gedeelde (significante) waarden brengt de motivatie tot leven. Vanuit de gedeelde waarden, bijvoorbeeld ‘respectvolle bejegening’, ontstaat een intrinsieke motivatie, ontstaat een discussie over de uitwerking er van (toepassing en begrenzing) en als het goed is ook een veilige omgeving om bloot te leggen wanneer het hanteren van de waarden niet lukt.

Kwaliteit kun je organiseren op de gemeenschappelijke significante en gedragen waarden in een organisatie. Certificatie in de Zorg weet hoe belangrijk de ‘zachte factoren’ zijn en kan heel goed de vertaalslag maken naar de impact op de systeem kwaliteit en de prestaties van een organisatie.

Wil je een principle based kwaliteitssysteem laten beoordelen en certificeren, dan vertellen wij graag meer over de mogelijkheden hiertoe. Neem hier contact met ons op.
Waarde gedreven kwaliteit

“Er is pas sprake van kwaliteit als deze kwaliteit ook waarde vertegenwoordigt.”