In de Zorg Certificatie

Nieuwsbrief

Meer over onze organisatie, haar visie en werkwijze, zie onze website: www.certificatieindezorg.nl

Onze missie is:

Het zichtbaar maken en verbeteren van de kwaliteit van maatschappelijke organisaties middels onderzoek en het verstrekken van oordelen en keurmerken.

In deze uitgave...

Kwaliteit & Certificering: kan het ook anders!? Een verademing om mensen en organisaties te leren kennen die het aandurven om uit het keurslijf van een opgelegde norm te komen en zich afvragen: waarom zou ik het (blijven) doen? Kwaliteit zit nu eenmaal niet in procedures, kwaliteit = mensenwerk! Het wordt tijd om een aantal vernieuwende uitgangspunten te introduceren  Lees meer...

Systeemevaluatie

Ontregelen! Ontregelen lijkt erg populair te zijn. Ons kwaliteitssysteem moet eenvoudiger, simpeler en beter toegankelijk worden.

Inschrijven nieuwsbrief Dit was een eenmalige mailing in het kader van onze oprichting. Wilt u op de hoogte blijven van de ontwikkelingen in de certificatiewereld? Schrijf dan nu in!

Wat weet u van waarderend auditen? Deze andere, positieve, manier van kijken creëert rust tijdens de audits en maakt dat je veel meer het gevoel hebt samen in gesprek te zijn in plaats van ‘ondervraagd te worden’. Hierbij is aandacht voor herkenning en erkenning van de succesfactoren waarmee de organisatie succesvol is en voor succesfactoren waar nog niet in voorzien is. Lees meer...

Indicatoren

Certificatie in de Zorg informeert. Wij kunnen ons voorstellen dat het prettig is om vooraf te weten hoe een certificerende instelling tegen bepaalde onderwerpen aan kijkt. Wij delen dit graag met u! Lees hier alvast meer over hoe wij kijken naar prestatie indicatoren, systeemevaluatie en interne audits.

Ontvangt u deze e-mail in vreemde opmaak of zonder afbeeldingen? Klik hier voor de online versie.